Tiimityön tehostamiseen ja luottamuksen rakentamiseen

Tiimiroolien tuntemisen ja hyödyntämisen avulla tiimissä voidaan kehittää esimerkiksi vuorovaikutusta, projektityötä ja tiimityötä kokonaisuudessaan.

Belbin-tiimiroolit

Belbin-tiimiroolitestin avulla jokainen tiimiläinen saa analyysin omasta tiimiroolistaan, ja pystyy lisääntyneen itsetuntemuksen avulla toimimaan entistäkin paremmin osana tiimiä. Opitte tiiminä tunnistamaan vahvuutenne ja kehityskohteenne ja tekemään tarvittavia muutoksia entistäkin paremman yhteistyön saavuttamiseksi.

Belbinin mukaan tiimiroolit jakautuvat yhdeksään eri tiimirooliin, jotka jakautuvat vielä kolmeen eri kategoriaan:

 • Toimintaorientoituneisiin
 • Ihmisorientoituneisiin
 • Ajatteluorientoituneisiin

Testi on kehitetty pitkän poikkitieteellisen tutkimustyön tuloksena. Tutkimusryhmässä oli brittiläinen tutkija ja liikkeenjohdon konsultti Meredith Belbin, matemaatikko Bill Hartston, antropologi Jeanne Fisher ja työpsykologi Roger Mottram. Heidän mukaansa tiimiroolien oikeanlainen hyödyntäminen ja vahvuuksilla työskentely on yksi avaintekijä huipputiimien rakentamisessa.

Miksi

 • Haluatte kehittää tiimiläisten itsetuntemusta
 • Haluatte löytää keinoja vuorovaikutuksen, projektityön ja tiimityön kehittämiseen
 • Haluatte edistää tiimiytymistä tutustumalla paremmin toistenne taipumuksiin ja toimintatapoihin

Mitä saatte

 • Yksilölliset tiimirooliraportit jokaiselle tiimiläiselle
 • Tiimiraportin, josta selviää tiiminne kokonaistilanne tiimiroolien valossa
 • Tulosten analysoinnin yhteisessä työpajassa
Sisältää:
 • Aloituspalaverin asiakkaan edustajan kanssa
 • Tiimiroolitestit ohjeistuksineen sekä valmiit raportit käyttöönne
 • Yksilöllisten raporttien ja tiimiraportin analysoinnin sekä vinkkejä tiimiroolien hyödyntämiseen yhteisessä työpajassa, 3h
 • Yhteenvetopalaverin asiakkaan edustajan kanssa
Työpajan teemat
 • Belbin-tiimirooliraporttien analysointi  
 • Tiimiraportin läpikäynti: millaisia vahvuuksia ja kehittämiskohtia tiimissämme on 
 • Miten voimme hyödyntää tiimirooleja paremmin arjessamme?
 • Myös mahdollista kehittää jotakin kartoituspalaverissa nostettua teemaa tai tavoitetta
Kieli

suomi tai englanti

★ 

KATSO MYÖS MUITA PALVELUITAMME...

Työpajat

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla.

Milloin?

Tilanteita, joihin työpaja soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi tiimipäivät sekä innovointi- ja kehityspäivät.

Miksi?

Ulkopuolisen valmentajan etuja:

• tiimidynamiikan havainnointi ja tasapainottaminen

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi.

Rakennamme taitavia tiimejä.