Kumppani kehityshankkeissasi

Kehitämme oppilaitoksiin työelämäläheistä koulutusta ja tuotamme sisältöjä työllistymisen edistämisen hankkeisiin.

Tarjoamamme palvelut

Olemme olleet mukana työllistymisen edistämisen hankkeissa ja kehittäneet työelämäläheistä koulutusta.

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  työelämäläheiset opinnot, kuten projektiopinnot ja innovaatioprosessit

★  työllistymisen edistämisen valmennukset

★  uraohjaus ja sosiaalisen vahvistamisen työpajatoiminta

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. 

Palveluntarjoajana työllistymisen edistämisen hankkeissa

Työllistymisen edistämisen hankkeissa olemme toteuttaneet ryhmämuotoisia valmennuksia esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

 • Oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen
 • Verkostoitumisen taidot ja LinkedIn-osaaminen
 • Työelämäläheiset valmennukset, projektileirit
 • Yrittäjyys ja liikeideat
 • Vertaisryhmät työllistymiseen
oman-tyopolun-loytaminen
Oman työpolun löytäminen

Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen tavoitteena on parantaa heikomassa työmarkkinatilanteessa olevien asemaa. Suunnittelimme ja valmensimme 4 valmennuskerran kokonaisuuden hankkeen kohderyhmän tarpeisiin.

🇫🇮 🇬🇧 Valmennus on toteutettu sekä suomeksi että kansainväliselle ryhmälle räätälöitynä englanniksi.

VALMENNUKSEN TAVOITTEITA

 • vahvuuksien tunnistaminen
 • oman osaamisen sanoittaminen
 • verkostoituminen ja mahdollisuuksien löytäminen työmarkkinoilta
projekticase-pelialalta-web-unsplash-mind-me
Uraohjausta pelialalle

Peliala on kasvava ja tulee tarjoamaan tulevaisuudessa valtavasti työllistymisen mahdollisuuksia. Suunnittelimme ja valmensimme kaksi valmennuskokonaisuutta Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen kohderyhmän tarpeisiin.

1: VALMENNUSKOKONAISUUS, URAOHJAUS

Omien vahvuuksien sanoittamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja verkostoitumiseen työn hankkimiseksi kohdennettuna laajasti pelialasta kiinnostuneille

2: PROJEKTITYÖ, CASETYÖSKENTELY

Osallistujat toteuttivat projektitiimeissä pelialan yritykselle aidon toimeksiannon

Työelämäläheisen koulutuksen kehittäminen

Osaamisemme koulutuksen kehittämisessä, kuten projektiopintokokonaisuudet tai innovaatioprosessit, liittyvät vahvasti työelämätaitojen oppimiseen, oman osaamisen ja vahvuuksien havaitsemiseen ja hyödyntämiseen, vuorovaikutukseen, aitoihin työelämäyhteyksiin ja verkostoitumiseen, kärkenä tiimioppimisen ja projektioppimisen sekä innovaatioprosessien keinot. 

Oma taustamme Proakatemian yrittäjyyden ja tiimioppimisen tutkinto-ohjelmassa innoitti meidät kehittämään aidosti työelämäläheistä koulutusta.

Projektioppiminen

Suunnittelimme ja valmensimme tiimityöskentelyyn perustuvan kesäopintokokonaisuuden Tampeereen ammattikorkeakoulun opintoihin.

Opiskelijat toteuttivat Learning Labissa tiimeissä aidoille yritysasiakkaille toimeksiannon kuuden viikon aikana.

Toteutuksia tehtiin sekä läsnä että etätoteutuksena.

OPINTOKOKONAISUUDEN TAVOITTEITA

 • Työelämätaitojen vahvistuminen
 • Tiimityötaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen
 • Työelämäkokemuksen karttuminen
etavalmennus-referenssi-mind-me
TKI-Akatemia

Kehitimme projektiopintomallin, jossa opiskelijatiimit toteuttavat TKI-hankkeiden osia opiskelijaprojekteina. Kehitimme myös työkalun opiskelijaprojektin muotoiluun.

OPINTOMALLIN TAVOITTEITA

Mahdollistaa yhteistyö hanketiimien ja opiskelijoiden välillä

Antaa opiskelijoille mahdollisuuksia projekti- ja työelämäkokemukseen sekä ammatillisen itseluottamuksen vahvistumiseen

Kumppani kehityshankkeissasi