Mahdollista yhdessä onnistuminen

Tiimin johtajana sinulla on merkittävä vaikutus tiimin suorituskykyyn ja hyvinvointiin – varmistathan, että sinulla on modernin johtajan taidot.

Taitava tiimin johtaja

Taitavana tiimin johtajana osaat luoda innostusta, tukea itseohjautuvuutta ja toimia onnistuneesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tiedät, miten tiimin paras mahdollinen suorituskyky mahdollistetaan.

Miksi

 • Haluat oppia, miten tiimissä saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky ja tekemisen taso hyödyntäen valmentavaa johtajuutta 
 • Haluat tukea ihmisten itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä 
 • Haluat, että sinulla on taidot erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen ja niiden ratkaisemiseen

Mitä saat

 • Toimintatapoja luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen tiimissä
 • Työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa onnistumiseen
 • Konkreettisia valmentavan johtajuuden työkaluja
Sisältää:
 • Aloituspalaverin asiakkaan edustajan kanssa 
 • 4 x vuorovaikutteinen työpaja, 3h/kerta 
 • Yksilölliset tai pienryhmäsparrailut esihenkilöille työpajojen välissä, 20-30min/kerta 
 • Arviointitapaamisen 1-3kk valmennuksen päättymisestä
Työpajojen teemat
 1. Luottamus ja psykologinen turvallisuus ovat onnistuneen toiminnan perusta   
 2.  Tiimityötaidot: vuorovaikutus- ja palautetaidot, konfliktitilanteiden käsittely   
 3.  Valmentava ote johtajuudessa  
 4.  Itseohjautuvuuden tukeminen valmentavan johtajuuden avulla
Kieli

suomi tai englanti

★ 

KATSO MYÖS MUITA PALVELUITAMME...

Työpajat

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla.

Milloin?

Tilanteita, joihin työpaja soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi tiimipäivät sekä innovointi- ja kehityspäivät.

Miksi?

Ulkopuolisen valmentajan etuja:

• tiimidynamiikan havainnointi ja tasapainottaminen

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi.

Rakennamme taitavia tiimejä.