onnistu erilaisissa
vuorovaikutus­tilanteissa

Keskinäisessä vuorovaikutuksessa onnistuminen vähentää väärinymmärryksien määrää ja lisää työtehoa sekä tuloksekasta tiimitoimintaa.

Taitava vuorovaikuttaja

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa onnistumiseen ja oman sekä muiden vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Taitavasti vuorovaikuttava tiimi on tuloksekas ja jatkuvasti kehittyvä, sillä vaikeammatkaan vuorovaikutustilanteet eivät lamaannuta tiimin suorituskykyä.

Miksi

 • Haluatte kehittää vuorovaikutustaitojanne ja ymmärtää vuorovaikutuksessa onnistumisen edellytyksiä
 • Haluatte oppia myös vaikeampien vuorovaikutustilanteiden, kuten palaute- ja konfliktitilanteiden käsittelemistä
 • Haluatte luoda tiimiinne kestäviä toimintatapoja paremman vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi

Mitä saatte

 • Opitte ymmärtämään omaa tapaanne vuorovaikuttaa ja sen vaikutuksia muihin – tästä alkaa kehitys!
 • Konkreettisia työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen
 • Toimintatapoja palautekulttuurin kehittämiseen tiimissä
Sisältää:
 • Aloituspalaverin asiakkaan edustajan kanssa  
 • 4 x vuorovaikutteinen työpaja, 3h/kerta 
 • Arviointitapaamisen 1-3kk valmennuksen päättymisestä
Työpajojen teemat
 1. Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta  
 2. Tunnetaidot – miten tunteet vaikuttavan meihin ja toimintaamme? 
 3. Palautetaidot – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 4. Konfliktitilanteiden taitava käsittely
Hinta

7 400 € + alv 24 %

 

Osallistujat

Suositus: korkeintaan 15 henkilöä.

★ 

KATSO MYÖS MUITA PALVELUITAMME...

Tiimipäivä

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla.

Milloin?

Tilanteita, joihin tiimipäivä soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi:

• johtoryhmän tai tiimin tavoitekeskustelut 

• tiimiytyminen ja tutustuminen 

• innovointi-, kehitys- ja tiimipäivät 

Miksi?

Ulkopuolisen fasilitaattorin etuja:

• keskustelun tason nostaminen 

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

Tarjoamme palveluita:

• Usean kerran valmennuskokonaisuuksina
• Yksittäisinä vuorovaikutteisina työpajoina
• Tuntihinnoittelulla

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. Lisäksi mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta.

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.