Mahdollista jatkuva kehittyminen

Taitavaksi palautteessa – tiimin kehittymisen mahdollisuudet kulminoituvat jatkuvan palautteen antamisen tapoihin ja taitoihin.

Taitavaksi palautteessa

Palautetaitojen kehittämiseen ja avoimen palautekulttuurin rakentamiseen osaksi tiimin toimintatapoja. Palaute on kehityksen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti niin sitoutumiseen, merkityksellisyyden kokemukseen kuin koko tiimin kehittymiseen.

Miksi

 • Haluat parantaa tavoitteisiin sitoutumista, tiimihenkeä ja merkityksellisyyden kokemusta
 • Haluat luoda avoimen kulttuurin myös kehityskohdista puhumiseen ja niiden käsittelyyn
 • Haluat oppia luomaan kannustavaa ja innostavaa kulttuuria, jossa onnistumiset toimivat työvireen kohottajana

Mitä saatte

 • Taitavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen käytäntöjä
 • Ohjatun palautekeskustelun tulokset tiiminne hyödynnettäväksi
 • Konkreettisia toimintatapoja arjen jatkuvan palautekulttuurin kehittämiseen sekä madaltuneen kynnyksen myös rakentavan palautteen antamiseen
Sisältää:
 • Aloituspalaverin asiakkaan edustajan kanssa
 • 1 x vuorovaikutteinen työpaja, 3h
 • Tiimikohtaiset ohjatut palautekeskustelut, 2-3h/tiimi
 • Arviointitapaaminen kokonaisuuden päätyttyä
Työpajan teemat
 • Palaute kehityksen mahdollistajana – mitä onnistuneella palautekulttuurilla voidaan saavuttaa
 • Palautetilanteet ja tunteiden vaikutus niihin 
 • Palautetaidot – miten antaa ja vastaanottaa palautetta 
 • Esimerkkialoituksia palautetilanteisiin 
 • Palautetilanteet etänä – miten kirjallinen viestintä vaikuttaa palautetilanteisiin 
Kieli

suomi tai englanti

★ 

KATSO MYÖS MUITA PALVELUITAMME...

Työpajat

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla.

Milloin?

Tilanteita, joihin työpaja soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi tiimipäivät sekä innovointi- ja kehityspäivät.

Miksi?

Ulkopuolisen valmentajan etuja:

• tiimidynamiikan havainnointi ja tasapainottaminen

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi.

Rakennamme taitavia tiimejä.