Mahdollista jatkuva kehittyminen

Taitavaksi palautteessa – tiimin kehittymisen mahdollisuudet kulminoituvat jatkuvan palautteen antamisen tapoihin ja taitoihin.

Taitavaksi palautteessa

Palautetaitojen kehittämiseen ja avoimen palautekulttuurin rakentamiseen osaksi tiimin toimintatapoja. Palaute on kehityksen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti niin sitoutumiseen, merkityksellisyyden kokemukseen kuin koko tiimin kehittymiseen.

Miksi

 • Haluat parantaa tavoitteisiin sitoutumista, tiimihenkeä ja merkityksellisyyden kokemusta
 • Haluat luoda avoimen kulttuurin myös kehityskohdista puhumiseen ja niiden käsittelyyn
 • Haluat oppia luomaan kannustavaa ja innostavaa kulttuuria, jossa onnistumiset toimivat työvireen kohottajana

Mitä saatte

 • Taitavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen käytäntöjä
 • Ohjatun palautekeskustelun tulokset tiiminne hyödynnettäväksi
 • Konkreettisia toimintatapoja arjen jatkuvan palautekulttuurin kehittämiseen sekä madaltuneen kynnyksen myös rakentavan palautteen antamiseen
Sisältää:
 • Aloituspalaverin asiakkaan edustajan kanssa
 • 1 x vuorovaikutteinen työpaja, 3h
 • Tiimikohtaiset ohjatut palautekeskustelut, 2-3h/tiimi
 • Arviointitapaaminen kokonaisuuden päätyttyä
Työpajan teemat
 • Palaute kehityksen mahdollistajana – mitä onnistuneella palautekulttuurilla voidaan saavuttaa
 • Palautetilanteet ja tunteiden vaikutus niihin 
 • Palautetaidot – miten antaa ja vastaanottaa palautetta 
 • Esimerkkialoituksia palautetilanteisiin 
 • Palautetilanteet etänä – miten kirjallinen viestintä vaikuttaa palautetilanteisiin 
Hinta

3 400 € + alv 24 %

Sisältäen yhden tiimin* (korkeintaan 15 henkilöä)

*Lisätiimit: kerro lisää, niin laskemme tarjouksen.

Tiimikohtaiset palautekeskustelut

Palautekeskusteluissa annetaan ja vastaanotetaan palautetta oman tiimin kesken ohjatusti palautteenantomenetelmän avulla.

★ 

KATSO MYÖS MUITA PALVELUITAMME...

Tiimipäivä

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla.

Milloin?

Tilanteita, joihin tiimipäivä soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi:

• johtoryhmän tai tiimin tavoitekeskustelut 

• tiimiytyminen ja tutustuminen 

• innovointi-, kehitys- ja tiimipäivät 

Miksi?

Ulkopuolisen fasilitaattorin etuja:

• keskustelun tason nostaminen 

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

Tarjoamme palveluita:

• Usean kerran valmennuskokonaisuuksina
• Yksittäisinä vuorovaikutteisina työpajoina
• Tuntihinnoittelulla

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. Lisäksi mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta.

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.