Osallista ja osallistu

Tiimipäivä mahdollistaa kehittämisen ja sosiaalisten suhteiden rakentamisen samalla kerralla.

tiimipäivä

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla. Ulkopuolisen fasilitaattorin etuja on muun muassa keskustelun tason nostaminen, vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä sekä uuden ajattelun synnyttämisen mahdollistaminen. Tilanteita, joihin fasilitaattori soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi johtoryhmän/tiimin tavoitekeskustelut ja innovointi- ja kehityspäivät.

Miksi

 • Yhdessä oleminen ja tekeminen rakentaa tiimissä luottamusta ja yhteishenkeä sekä vaikuttaa viihtyvyyteen työyhteisössä
 •  Sopivassa suhteessa valmennusta ja rennompaa yhdessä tekemistä on tehokas keino tiimitoiminnan kehittämisessä
 • Kehitetään työtä arkeen toimivammaksi yhdessä ja rakennetaan samalla sosiaalisia suhteita

Mitä saat

 • Valmennusosuuden esimerkiksi TYHY- tai TYKY-päiväänne
 • Sisältö räätälöidään tiiminvetäjän tai muun yhteyshenkilön kanssa tiimin kehittämisen tavoitteisiin sopivaksi
Sisältää:
 •  Kartoituspalaveri sopivan valmennussisällön valitsemiseksi tiimipäivään
 • Valmennusosuus tiimipäivään
 • Päätöspalaveri liittyen tavoitteiden saavuttamiseen, tyytyväisyyteen ja jatkotoimenpiteisiin
teemat

Tilanteita, joiden mukaan tiimipäivän tavoitteet valikoituu voi olla esimerkiksi seuraavia:

 • Uuden tiimiläisen tutustuttaminen muuhun tiimiin
 • Yhteisen tiimihengen lujittaminen, luottamuksen rakentaminen
 • Yhteisten tavoitteiden tai tiimiroolien kirkastaminen
 • Yhteisten työtapojen kehittäminen
 • Keskustelutaitojen lisääminen
 • Yhteistyön kehittäminen
Hinta

Valmennusosuus 1.700 € + alv 24 %

 

Osallistujat

Tiimi tai osasto, suosituksena korkeintaan 20 henkilöä.

★ 

KATSO MYÖS...

VARAA ILMAINEN TAPAAMINEN

Tapaamisessa voit kertoa tiiminne tilanteen ja tavoitteet sekä saada vinkkejä tiimipäivän järjestämiseen.

VARAA AIKA
Miksi?

Ulkopuolisen fasilitaattorin etuja:

• keskustelun tason nostaminen 

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

 

Lisää tietoa oppaassamme ”Taitavan tiimin tukipilarit”

Tarjoamme palveluita:

• Usean kerran valmennuskokonaisuuksina
• Yksittäisinä vuorovaikutteisina työpajoina
• Tuntihinnoittelulla

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. Lisäksi mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta.

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.