Osallista ja osallistu

Työpaja tiimipäivän yhteydessä mahdollistaa kehittämisen ja sosiaalisten suhteiden rakentamisen samalla kerralla.

Työpajat

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla. Tilanteita, joihin työpaja soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi tiimipäivät sekä innovointi- ja kehityspäivät.

Ulkopuolisen valmentajan etuja:

• tiimidynamiikan havainnointi ja tasapainottaminen

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

Miksi

 • Yhdessä oleminen ja tekeminen rakentaa tiimissä luottamusta ja yhteishenkeä sekä vaikuttaa viihtyvyyteen työyhteisössä
 •  Sopivassa suhteessa valmennusta ja rennompaa yhdessä tekemistä on tehokas keino tiimitoiminnan kehittämisessä
 • Kehitetään työtä arkeen toimivammaksi yhdessä ja rakennetaan samalla sosiaalisia suhteita

Mitä saat

 • Valmennusosuuden esimerkiksi TYHY- tai TYKY-päiväänne
 • Sisältö räätälöidään tiiminvetäjän tai muun yhteyshenkilön kanssa tiimin kehittämisen tavoitteisiin sopivaksi
Sisältää:
 • Kartoituspalaveri sopivan valmennussisällön valitsemiseksi tiimipäivään
 • 3h vuorovaikutteinen työpaja
 • Päätöspalaveri liittyen tavoitteiden saavuttamiseen, tyytyväisyyteen ja jatkotoimenpiteisiin
teemat

Tilanteita, joiden mukaan tiimipäivän tavoitteet valikoituu voi olla esimerkiksi seuraavia:

 • Uuden tiimiläisen tutustuttaminen muuhun tiimiin
 • Yhteisen tiimihengen lujittaminen, luottamuksen rakentaminen
 • Yhteisten tavoitteiden tai tiimiroolien kirkastaminen
 • Yhteisten työtapojen kehittäminen
 • Keskustelutaitojen lisääminen
 • Yhteistyön kehittäminen
Hinta

1.700 € + alv 24 %

 

Osallistujat

Tiimi tai osasto, suosituksena korkeintaan 20 henkilöä.

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi.

Rakennamme taitavia tiimejä.