Huipputiimissä vallitsee luottamus ja psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus ja luottamus ovat taitavan tiimin peruspilareita – ne erottavat huipputiimit muista.

Turvallinen tiimi

Luottamuksen rakentamiseen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen tiimissä. Nämä ovat asioita, jotka erottavat huipputiimit muista ja mahdollistavat parhaiden mahdollisten tulosten aikaansaamisen.

Miksi

 • Haluatte oppia luomaan taitavalle tiimityölle kestävän perustan
 • Haluatte luoda kulttuuria, jossa uudet ideat, innovaatiot ja yhteisöllisyyden kokemus kukoistavat
 • Haluatte lisätä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja rakentaa hyvinvoivaa tiimiä, jossa jokainen auttaa toistaan onnistumaan

Mitä saatTE

 • Analyysin siitä, millä tasolla tiiminne luottamus ja psykologisen turvallisuuden kokemus on tällä hetkellä ja miksi
 • Konkreettisia työkaluja luottamuksen rakentamiseen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen
 • Parantuneen luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden tason, joka johtaa parempaan sitoutumiseen ja tuloksiin
Sisältää:
 • Aloituspalaverin asiakkaan edustajan kanssa
 • Tiimianalyysin luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden nykytilan määrittelemiseksi
 • Analyysin tulosten purku asiakkaan edustajan kanssa
 • 2 x vuorovaikutteinen työpaja, 3h/kerta
 • Arviointitapaamisen 1-3kk valmennuksen päättymisestä
Työpajojen teemat

Työpaja 1:
Luottamus ja psykologinen turvallisuus taitavan tiimityön perustana 
 

Työpaja 2:
Työkaluja luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentamiseen tiimissä 
 

Kieli

suomi tai englanti

★ 

KATSO MYÖS MUITA PALVELUITAMME...

Työpajat

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla.

Milloin?

Tilanteita, joihin työpaja soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi tiimipäivät sekä innovointi- ja kehityspäivät.

Miksi?

Ulkopuolisen valmentajan etuja:

• tiimidynamiikan havainnointi ja tasapainottaminen

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi.

Rakennamme taitavia tiimejä.