KEHITTYMINEN SEURAA LUOTTAMUKSEN PERÄSSÄ

Turvallinen tiimi – keskinäinen luottamus on taitavan tiimityön ja kehittymisen perusta.

Turvallinen tiimi

Luottamuksen rakentamiseen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen tiimissä. Nämä ovat asioita, jotka erottavat huipputiimit muista ja mahdollistavat parhaiden mahdollisten tulosten aikaansaamisen.

Miksi

 • Haluatte oppia luomaan taitavalle tiimityölle kestävän perustan
 • Haluatte luoda kulttuuria, jossa uudet ideat, innovaatiot ja yhteisöllisyyden kokemus kukoistavat
 • Haluatte lisätä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja rakentaa hyvinvoivaa tiimiä, jossa jokainen auttaa toistaan onnistumaan

Mitä saatTE

 • Analyysin siitä, millä tasolla tiiminne luottamus ja psykologisen turvallisuuden kokemus on tällä hetkellä ja miksi
 • Konkreettisia työkaluja luottamuksen rakentamiseen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen
 • Parantuneen luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden tason, joka johtaa parempaan sitoutumiseen ja tuloksiin
Sisältää:
 • Aloituspalaverin asiakkaan edustajan kanssa
 • Tiimianalyysin luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden nykytilan määrittelemiseksi
 • Analyysin tulosten purku asiakkaan edustajan kanssa
 • 2 x vuorovaikutteinen työpaja, 3h/kerta
 • Arviointitapaamisen 1-3kk valmennuksen päättymisestä
Työpajojen teemat
 1. Työpajan 1 teema
 2. Työpajan 2 teema
Hinta

3.900 € + alv 24 %

Sisältäen yhden tiimin (korkeintaan 15 henkilöä).

 

Osallistujat

5 osallistujaa, esimerkiksi tiimin johtajia tai johtoryhmän jäseniä.

★ 

KATSO MYÖS MUITA PALVELUITAMME...

Tiimipäivä

3 h vuorovaikutteinen työpaja valitsemallasi teemalla.

Milloin?

Tilanteita, joihin tiimipäivä soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi:

• johtoryhmän tai tiimin tavoitekeskustelut 

• tiimiytyminen ja tutustuminen 

• innovointi-, kehitys- ja tiimipäivät 

Miksi?

Ulkopuolisen fasilitaattorin etuja:

• keskustelun tason nostaminen 

• vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä

• uuden ajattelun synnyttäminen

Tarjoamme palveluita:

• Usean kerran valmennuskokonaisuuksina
• Yksittäisinä vuorovaikutteisina työpajoina
• Tuntihinnoittelulla

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. Lisäksi mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta.

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.