Palvelut yrityksille

Autamme organisaatioita rakentamaan taitavia tiimejä valmentamisen ja tiimioppimisen avulla.

Videon kesto: 41 sekuntia.

Taitavat tiimit mahdollistavat menestyvän organisaation. Lisääntyneiden tiimityötaitojen avulla pystytään mahdollistamaan parempi suorituskyky ja se, että ihmiset nauttivat siitä, mitä tekevät. Mind Me auttaa rakentamaan taitavia tiimejä.

Valmennus­kokonaisuudet

Valmennuskokonaisuudet perustuvat vuorovaikutteisiin työpajoihin, opitun käytäntöön viemiseen työssä sekä reflektoimiseen.

Taitava tiimin johtaja

Taitavana tiimin johtajana osaat luoda innostusta, tukea itseohjautuvuutta ja toimia onnistuneesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tiedät, miten tiimin paras mahdollinen suorituskyky mahdollistetaan.

MIKSI:

 • Haluat oppia, miten tiimissä saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky ja tekemisen taso hyödyntäen valmentavaa johtajuutta 
 • Haluat tukea ihmisten itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä 
 • Haluat, että sinulla on taidot erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen ja niiden ratkaisemiseen

MITÄ SAAT:

 • Toimintatapoja luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen tiimissä 
 • Työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa onnistumiseen 
 • Konkreettisia valmentavan johtajuuden työkaluja 
Turvallinen tiimi

Luottamuksen rakentamiseen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen tiimissä. Nämä ovat asioita, jotka erottavat huipputiimit muista ja mahdollistavat parhaiden mahdollisten tulosten aikaansaamisen.

MIKSI:

 • Haluatte oppia luomaan taitavalle tiimityölle kestävän perustan 
 • Haluatte luoda kulttuuria, jossa uudet ideat, innovaatiot ja yhteisöllisyyden kokemus kukoistavat 
 • Haluatte lisätä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja rakentaa hyvinvoivaa tiimiä, jossa jokainen auttaa toistaan onnistumaan

MITÄ SAATTE:

 • Analyysin siitä, millä tasolla tiiminne luottamus ja psykologisen turvallisuuden kokemus on tällä hetkellä ja miksi 
 • Konkreettisia työkaluja luottamuksen rakentamiseen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen 
 • Parantuneen luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden tason, joka johtaa parempaan sitoutumiseen ja tuloksiin
Taitavaksi palautteessa

Palautetaitojen kehittämiseen ja avoimen palautekulttuurin rakentamiseen osaksi tiimin toimintatapoja. Palaute on kehityksen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti niin sitoutumiseen, merkityksellisyyden kokemukseen kuin koko tiimin kehittymiseen.

MIKSI:

 • Haluat parantaa tavoitteisiin sitoutumista, tiimihenkeä ja merkityksellisyyden kokemusta 
 • Haluat luoda avoimen kulttuurin myös kehityskohdista puhumiseen ja niiden käsittelyyn 
 • Haluat oppia luomaan kannustavaa ja innostavaa kulttuuria, jossa onnistumiset toimivat moottorina  

MITÄ SAATTE:

 • Hyvän palautteen antamisen ja vastaanottamisen käytäntöjä 
 • Ohjatun palautekeskustelun tulokset tiiminne hyödynnettäväksi 
 • Konkreettisia toimintatapoja arjen jatkuvan palautekulttuurin kehittämiseen sekä madaltuneen kynnyksen myös rakentavan palautteen antamiseen
Taitava vuorovaikuttaja

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa onnistumiseen ja oman sekä muiden vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Taitavasti vuorovaikuttava tiimi on tuloksekas ja jatkuvasti kehittyvä, sillä vaikeammatkaan vuorovaikutustilanteet eivät lamaannuta tiimin suorituskykyä.

MIKSI:

 • Haluatte kehittää vuorovaikutustaitojanne ja ymmärtää vuorovaikutuksessa onnistumisen edellytyksiä 
 • Haluatte oppia myös vaikeampien vuorovaikutustilanteiden, kuten palaute- ja konfliktitilanteiden käsittelemistä 
 • Haluatte luoda tiimiinne kestäviä toimintatapoja paremman vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi

MITÄ SAATTE:

 • Opitte ymmärtämään omaa tapaanne vuorovaikuttaa ja sen vaikutuksia muihin – tästä alkaa kehitys! 
 • Konkreettisia työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen 
 • Toimintatapoja palautekulttuurin kehittämiseen tiimissä
RÄÄTÄLÖITY VALMENNUS

Suunnitellaan yhdessä valmennuskokonaisuus tarpeisiinne! 

Varaa ilmainen tapaaminen!

Taitavan tiimityön kehittäminen on intohimomme. Siksi tutustumme, kuuntelemme ja annamme vinkkejä mielellämme.

★ 

TYÖPAJAT

Työpajat ovat vuorovaikutteisia ja kestoltaan noin 3 tunnin mittaisia.

TIIMIPÄIVÄ

Tilanteita, joihin tiimipäiväkonseptimme soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi johtoryhmän/tiimin tavoitekeskustelut ja innovointi- ja kehityspäivät.

RÄÄTÄLÖITY työpaja

Suunnitellaan yhdessä työpaja tarpeisiinne!

Tarjoamme palveluita:

• Usean kerran valmennuskokonaisuuksina
• Yksittäisinä vuorovaikutteisina työpajoina
• Tuntihinnoittelulla

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. Lisäksi mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta.

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.