Valmennukset

Autamme organisaatioita rakentamaan taitavia tiimejä valmentamisen ja tiimioppimisen avulla.

Valmennus­kokonaisuudet

Taitavat tiimit mahdollistavat menestyvän organisaation. Lisääntyneiden tiimityötaitojen avulla pystytään mahdollistamaan parempi suorituskyky ja se, että ihmiset nauttivat siitä, mitä tekevät. Mind Me auttaa rakentamaan taitavia tiimejä.

Valmennuskokonaisuudet perustuvat vuorovaikutteisiin työpajoihin, opitun käytäntöön viemiseen työssä sekä reflektoimiseen. 

Meitä on kehuttu turvallisen ilmapiirin luomisesta ja keinoista viedä puhuttu konkretiaan.

Kieli

suomi tai englanti

Taitava tiimin johtaja

Taitavana tiimin johtajana osaat luoda innostusta, tukea itseohjautuvuutta ja toimia onnistuneesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tiedät, miten tiimin paras mahdollinen suorituskyky mahdollistetaan.

Turvallinen tiimi

Luottamuksen rakentamiseen ja psykologisen turvallisuuden lisäämiseen tiimissä. Nämä ovat asioita, jotka erottavat huipputiimit muista ja mahdollistavat parhaiden mahdollisten tulosten aikaansaamisen.

Taitavaksi palautteessa

Palautetaitojen kehittämiseen ja avoimen palautekulttuurin rakentamiseen osaksi tiimin toimintatapoja. Palaute on kehityksen mahdollistaja, joka vaikuttaa positiivisesti niin sitoutumiseen, merkityksellisyyden kokemukseen kuin koko tiimin kehittymiseen.

Taitava vuorovaikuttaja

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa onnistumiseen ja oman sekä muiden vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Taitavasti vuorovaikuttava tiimi on tuloksekas ja jatkuvasti kehittyvä, sillä vaikeammatkaan vuorovaikutustilanteet eivät lamaannuta tiimin suorituskykyä.

RÄÄTÄLÖITY VALMENNUS

Suunnitellaan yhdessä valmennuskokonaisuus tarpeisiinne! 

Tilaa Tiimivinkki

Tarjoamme käytännönläheisiä vinkkejä tiimityön kehittämiseen Tiimivinkki-uutiskirjeen muodossa. Kuukausittain saapuvasta Tiimivinkistä saat apua itsenäisen kehittämistyön tueksi. 

★ 

Työpajat

Työpajat ovat vuorovaikutteisia ja kestoltaan noin 3 tunnin mittaisia.

Työpaja

Tilanteita, joihin työpajamme soveltuvat erinomaisesti ovat esimerkiksi tiimipäivät sekä innovointi- ja kehityspäivät.

Ota yhteyttä

Suunnitellaanko yhdessä työpaja tarpeisiinne?

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi.

Rakennamme taitavia tiimejä.