Palvelut yrityksille

Autamme organisaatioita rakentamaan taitavia tiimipelaajia. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

Videon kesto: 41 sekuntia.

Taitavat tiimipelaajat ovat menestyvän organisaation perusta. Lisääntyneiden tiimityötaitojen avulla pystymme mahdollistamaan paremman suorituskyvyn ja sen, että ihmiset nauttivat siitä, mitä tekevät.

Tarjoamme palveluita:

• Usean kerran valmennuskokonaisuuksina
• Valmennuskertoina
• Tuntihinnoittelulla

Kieli

suomi tai englanti

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. Lisäksi mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta.

Valmennus­kokonaisuudet

Valmennuskokonaisuudet perustuvat vuorovaikutteisiin workshopeihin, opitun käytäntöön viemiseen työssä sekä reflektoimiseen. Valmennuskokonaisuuden vaikuttavuuden varmistamme mittaamalla tuloksia mittauspisteissä.

Valmennus­kokonaisuuden sisältö:

• Aloitustapaaminen
• Valmennuskerrat
• Käytännön kokeilut
• Reflektointi
• Mittaaminen ja arviointi

Valmennuskokonaisuus muokataan aina tilaajan toiveiden mukaan, jolloin lopullinen hinta määräytyy valmennuksen sisällön, keston ja henkilömäärän mukaan.

VUOROVAIKUTUS- JA PALAUTETAIDOT

Työyhteisössä ei voi toimia vuorovaikuttamatta muiden kanssa. Taitava vuorovaikutus näkyy päivittäisen keskustelun lisäksi esimerkiksi onnistuneen palautekulttuurin luomisessa sekä konfliktitilanteiden käsittelyssä. Varmista, että työyhteisössäsi jokaisella on taidot näihin. 

ESIMERKKI KOKONAISUUDESTA:

 1. Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta
 2. Tunnetaidot – miten tunteet vaikuttavat meihin ja toimintaamme
 3. Palautetaidot – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 4. Konfliktitilanteiden taitava käsittely 
TIIMIN JOHTAMINEN

Tiimin johtamisessa onnistuminen alkaa luottamuksen rakentamisesta ja tiimiläisten aidosta tuntemisesta. Tämän jälkeen palettiin lisätään käytännön työkaluja aina tavoitteista roolitukseen, itseohjautuvuuden tukemiseen ja johtamisen työkaluihin. Valmennus sopii tiiminvetäjille tai muussa esihenkilöroolissa toimiville sekä sellaiseen aikoville johtamistaitojen kehittämiseen.

ESIMERKKI KOKONAISUUDESTA:

 1. Luottamus ja psykologinen turvallisuus on onnistuneen toiminnan perusta   
 2. Tiimin sisäinen organisoiminen
 3. Tiimityötaidot: vuorovaikutus- ja palautetaidot
 4. Valmentava ote johtajuudessa 
RYHMÄSTÄ TIIMIKSI

Miten ryhmästä saadaan rakennettua taitava tiimi? Valmennuksessa annetaan työkaluja siihen, miten rakennetaan taitava tiimi, joka hyödyntää yhteistä ajattelua ja oppii jatkuvasti. Valmennus auttaa onnistumaan luottamuksen rakentamisessa, tavoiteasetannassa, roolituksessa ja voittavan tiimikulttuurin luomisessa. Valmennus sopii aloittaville tiimeille tai tiimeille, joissa on tapahtunut muutostilanteita ja joissa kaivataan uudelleenorganisoitumista, toimintatapojen ja/tai roolien uudistamista.

ESIMERKKI KOKONAISUUDESTA:

 1. Ryhmä vs. tiimi – mitä arvoa saadaan tiiminä toimimisesta 
 2. Taitavan tiimin tukipilarit 
 3.  Vahvuutemme ja kehityskohtamme tiiminä sekä yhteiset toimintatavoitteet  
 4. Tiimityön tärkein elementti on sisäinen kanssakäyminen – miten vuorovaikutamme 
RÄÄTÄLÖITY VALMENNUSMATKA

★★★

Eikö näistä aiheista löytynyt sopivaa? Suunnitellaan yhdessä valmennuskokonaisuus tarpeisiinne! 

★ 

★★★★★

VALMENNUS­KERTA

Valmennuskerrat ovat noin 2–4h mittaisia vuorovaikutteisia workshopeja. Valmennuskerrat sisältävät seurantatapaamisen, jossa arvioidaan valmennuksen vaikuttavuutta ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä. Valmennuskerran lopullinen hinta määräytyy valmennuksen sisällön, keston ja henkilömäärän mukaan.

TUNNE TIIMISI – LUONTAISET VAHVUUDET

Vahvuuksien hyödyntäminen työssä on yksi kestävän uran tukipilareista. Valmennus auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään tiimiläisten erilaisia vahvuuksia. Valmennuksen tavoitteena on, että opit sen aikana jotakin uutta niin itsestäsi kuin tiimiläisistäsi vahvuuksien näkökulmasta, joten se sopii esimerkiksi myös osaksi yhteisöllisyyden kokemusta lisäävän virkistyspäivän ohjelmaa.

Kertavalmennus (2,5h) yrityksen sisäisesti ryhmälle (korkeintaan 8 henkilöä).

FASILITOINTI

Ulkopuolisen fasilitaattorin etuja on muun muassa keskustelun tason nostaminen, vetovastuun siirtäminen pois tiimin sisältä sekä uuden ajattelun synnyttämisen mahdollistaminen. Tilanteita, joihin fasilitaattori soveltuu erinomaisesti ovat esimerkiksi johtoryhmän/tiimin tavoitekeskustelut ja innovointi- ja kehityspäivät.

LINKEDIN-VALMENNUS

Toimiminen sosiaalisessa mediassa on yhä useamman työnkuvassa oleellista. Miten hyödyntää LinkedIniä myynnin ja markkinoinnin tukena? Mitä mitata ja miten? Valmennuksessa opit LinkedInin perusteet, päivität oman profiilin ja opit käyttämään LinkedIniä tavoitteellisesti myyntityön tukena.

Etänä toteutettava kertavalmennus (3h) yhdelle tai yrityksen sisäisesti ryhmälle (korkeintaan 6 henkilöä).

RÄÄTÄLÖITY VALMENNUSKERTA

Eikö näistä aiheista löytynyt sopivaa? Suunnitellaan yhdessä valmennuskerta tarpeisiinne!

★★★★★

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.

Close Menu