Inspiraationa ihmiset

TaRINAMME

Me haluamme oman korkeimman potentiaalin saavuttamisen olevan jokaisen oikeus.

Valmistuimme joulukuussa 2019 yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmasta, Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemiasta. Opiskelimme tavalla, joka ei ole perinteinen koulutusmaailmassa, mutta joka muutti meidän käsityksemme siitä, miten tulisi oppia. Oikean työelämän kanssa tiiviisti kosketuksissa oleva, tiimioppimisen metodeihin perustuva oppimistapa, jossa vapaus ja tätä kautta vastuu on opiskelijalla, on mielestämme paras tapa oppia luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä. Luottamus ei synny ilman vastuun antamista ja sen kantamista. Nämä ovat taitoja, joiden avulla valmistuvat opiskelijat tuntevat todella olevansa valmiita työelämään. Kokemuksemme omasta potentiaalistamme opintojemme jälkeen tuntuu rajattomalta – tämä on tunne, jonka haluamme mahdollisimman monen kokevan, sillä sitä maailma tarvitsee. Tästä syystä Mind Me on olemassa.

Teemoja, joiden ympärille rakennamme oppimismetodejamme ovat yrittäjämäinen asenne, tiimioppiminen sekä työelämäläheisyys. Yrittäjämäisen asenteen alle lukeutuu käsitteitä kuten psykologinen pääoma, itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio. Nämä ovat elementtejä, joita tulevaisuuden työelämä vaatii jokaiselta tekijältään. Haluamme antaa näille tulevaisuuden tekijöille mahdollisuuden opetella ja harjoittaa näitä taitoja jo opintojen aikana heidän kehittyäkseen aidosti työelämään valmiiksi. Työelämä muuttuu jatkuvasti yhä enemmän yksinäisestä puurtamisesta tiimeissä tapahtuvaan työskentelyyn – tämäkin on kuitenkin oma opeteltava taitonsa, johon tulee panostaa työn sujuvuuden varmistamiseksi. Me olemme koulutuksemme kautta tiimioppimisen ammattilaisia ja haluamme jakaa sen oppeja ja mahdollisuuksia muillekin. Me haluamme tehdä työnteosta ja opiskelusta sekä hauskaa että tuloksekasta – se tapahtuu keskittymällä tuon työn tekijöiden kyvykkyyden tunteen maksimointiin. Mind Me haluaa mahdollistaa korkeimman potentiaalin saavuttamisen – yhdessä sinun kanssasi.

Arvomme

(non)sense

Järjettömästi järkeä. Parhaat tulokset luodaan pilke silmäkulmassa, ei pingottamalla. Hauskanpito ja ammattitaito kulkevat meillä käsi kädessä. Ratkaisumme perustuvat teoria- ja tutkimustietoon, eivätkä ainoastaan omiin brilliantteihin ideoihimme.

horisontti

Olemme olemassa tehdäksemme muutoksen maailmaan. Haluamme ratkaisujemme olevan käyttökelpoisia ja vastaavan aitoon tarpeeseen – nyt ja tulevaisuudessa. Jos ne eivät toimi aidossa elämässä, mikä niiden arvo on?

legi(tiimi)

Olemme toiminnassamme suoria ja aitoja. Palaute on avain kehitykseen – annamme palautetta ja janoamme sitä kehittyäksemme itse. Panostamme vuorovaikutukseen ja yhteistyön toimivuuteen. Tiimityö on meidän juttu ja niin on myös tulevaisuuden.

huippu

Haluamme, että oman potentiaalin saavuttamisen mahdollisuudet ovat mahdollisimman monen saatavilla. Haluamme nostaa jokaisen omassa elämässään huipulle ja auttaa löytämään paikkansa. Tämän tulisi olla jokaisen oikeus ja me haluamme osaltamme muovata maailmaa sitä kohti.

INSPIROIDUTAAN YHDESSÄ.

Close Menu