Meistä

Tiimityön asiantuntijat

Rakennamme taitavia tiimejä. Mind Me on hyvä valinta, kun haluat tiimitoiminnan kehittämiseen avuksi kumppanin, joka auttaa tiiminne kohti konkreettisia tuloksia. Arvo syntyy muutoksesta, jonka voi aidosti kokea arjessa.

Olemmekin saaneet asiakkailtamme toistuvasti positiivista palautetta valmennusten tuomasta konkretiasta sekä siitä, millaisen ilmapiirin osaamme luoda oppimiselle. Meidän kanssamme on turvallista kehittyä.

Marianne

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja kipinä juuri tiimityön kehittämiseen syttyi noin viisi vuotta sitten korkeakouluopintojen loppupuolella. Uskon, että hyvin toimivat tiimit ja organisaatiot eivät synny vahingossa, vaan määrätietoisella työllä ja ihmisymmärryksellä. Taitava tiimi on kilpailuetu tämän päivän jatkuvasti muuttuvassa työelämässä, ja sen vuoksi sen kehittäminen onkin tärkeämpää kuin koskaan.

Työssäni kannan ylpeyttä konkretian ja käytännönläheisyyden tuomisesta osaksi valmennusmatkaa. Ajattelen olevani rinnalla kulkija ennemmin kuin totuuden sanelija, ja yhdessä onnistuminen vaatii myös valmentajalta itsensä likoon laittamista sekä kyvykkyyttä suunnanmuutoksiin prosessin edetessä.

Olen saanut positiivista palautetta kyvystäni kohdata ja kuunnella sekä huumorista, jonka ajattelen olevan yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, joka tekee minusta minut. Mielestäni oppimisen ja muutoksen tulee olla myös hauskaa ollakseen pysyvää. Pakottamalla ja otsa rypyssä ei saada aikaan parhaita mahdollisia tuloksia.

Mona

Minulle syttyi lukioaikana ensimmäisen kerran selkeä tarve kehittää vuorovaikutustaitojani ja ihmisten kanssa työskentelyn taitojani. Päättelin silloin olevani melkoisen taitamaton sosiaalisissa tilanteissa ja se ärsytti. Erityisesti siksi, että minulla on aina ollut loputon uteliaisuus ihmisiä sekä heidän tarinoitaan kohtaan ja halu auttaa. Koen, että nämä ominaisuudet ovat johdatelleet minua erilaisten polkujen kautta tähän – valmentamaan ihmisille parempia eväitä yhteistyöhön ja arkeen.

Haluan auttaa arjesta parempaa – sekä työssä että työn ulkopuolella. Tiimivalmennuksiemme teemat ovat siitä mahtavia, että niistä hyötyy elämässä kokonaisvaltaisesti. Kaikkialla, missä olet tekemisissä ihmisten kanssa hyödyt tiimityötaidoista. Mitä paremmat taidot, sitä mukavampaa vuorovaikutusta ja arkea sekä kykyä selvitä yhdessä haasteista, joita jokaisen meidän eteen tulee työssä ja elämässä.

Positiivista palautetta tulee paljolti siitä, että on kyky olla läsnä ja luoda ympärille turvallista ilmapiiriä, jossa voi olla oma itsensä. Sytyn siitä, kun saan olla mukana kehittämässä käytännön muutoksia olemassa oleviin toimintatapoihin, joiden avulla tiimeissä saadaan tavoiteltuja muutoksia aikaan. Lisäksi yksi parhaimmista kommenteista mitä ollaan saatu on se, että on mahtavaa kun tekeminen voi olla samaan aikaan sekä hauskaa että tuloksekasta.

Arvomme

HAUSKUUS

Parhaat tulokset luodaan pilke silmäkulmassa, ei pingottamalla. Hauskanpito ja ammattitaito kulkevat meillä käsi kädessä.

KONKRETIA

Haluamme ratkaisujemme olevan käyttökelpoisia ja tuovan muutoksen arkeen. Jos ne eivät toimi aidossa elämässä, mikä niiden arvo on?

PALAUTE

Olemme toiminnassamme suoria ja aitoja. Palaute on avain kehitykseen – annamme palautetta ja janoamme sitä kehittyäksemme itse. Panostamme vuorovaikutukseen ja yhteistyön toimivuuteen.

TASOISSA

Kohtaamme ihmiset ja tilanteet ilman ennakkoluuloja ja tällä periaatteella luomme myös ratkaisumme. Haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että kaikilla olisi mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja kehittyä – sekä tulla kohdatuiksi tasavertaisina.

Rakennamme taitavia tiimejä.