Ota yhteyttä

Taitavan tiimityön kehittäminen on intohimomme. Tutustumme, kuuntelemme ja annamme vinkkejä mielellämme, vaikka se ei johtaisi sen suurempaan yhteistyöhön. Otahan siis rohkeasti yhteyttä!

MARIANNE MURTO

marianne@mindmesolutions.com
+358 40 721 3730
Verkostoidutaan LinkedInissä!

VARAA TAPAAMINEN

MONA RÄSÄNEN

mona@mindmesolutions.com
+358 40 410 2793
Verkostoidutaan LinkedInissä!

VARAA TAPAAMINEN

OTA YHTEYTTÄ TAI JÄTÄ TARJOUS­PYYNTÖ

Ota yhteyttä kysyäksesi palveluistamme tarkemmin tai jätä tarjouspyyntö oheisella yhteydenottolomakkeella.

Mind Me Solutions Oy

Tervetuloa vierailemaan toimistollamme Tampereen Kauppakadulla!

Kauppakatu 15 F
33210 Tampere
Y-tunnus: 3130563-2

REKISTERI- JA TIETOSUOJA­SELOSTE (GDPR)

Tämä on yrityksen Mind Me Solutios Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.4.2020. Päivitetty viimeksi 28.3.2022 (osoitetiedot päivitetty).

REKISTERINPITÄJÄ
Mind Me Solutions Oy
Kauppakatu 15 F, 33210 Tampere
Y-tunnus: 3130563-2

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Mona Räsänen
mona@mindmesolutions.com

REKISTERIN NIMI
Yrityksen asiakas-, laskutus- ja markkinointirekisteri.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen, tilattuihin palveluihin ja markkinointiin liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas on luovuttanut tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).