Palvelut

Taitavat tiimit ovat menestyvän organisaation perusta. Lisääntyneiden tiimityötaitojen avulla pystytään mahdollistamaan parempi suorituskyky ja se, että ihmiset nauttivat siitä, mitä tekevät.

Videon kesto: 41 sekuntia.
YRITYKSET
Autamme organisaatioita rakentamaan taitavia tiimipelaajia. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

Videon kesto: 44 sekuntia.

OPPI­LAITOKSET

Autamme 2. ja 3. asteen oppilaitoksia luomaan aidosti vaikuttavaa ja työelämäläheistä koulutusta osaksi tarjontaansa. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

Teemoja, joiden parissa työskentelemme

★  tiimityötaidot, kuten vuorovaikutus- ja palautetaidot

★  tiimiytyminen, luottamuksen rakentaminen

★  tiimin johtaminen

★  tiimityön toimintatapojen kehittäminen

★  jatkuvaa oppimista tukevat prosessit

Kulmakiviä työssämme ovat tiimioppiminen, dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi. Lisäksi mittaamme valmennustemme vaikuttavuutta.

Mitä me ollaan jo tehty?
Tutustu asiakascaseihimme!