Palvelut

Taitavat tiimipelaajat ovat oppivan organisaation perusta. Lisääntyneiden tiimityötaitojen avulla pystymme mahdollistamaan avoimen ja yhtenäisen toimintakulttuurin, jota tuetaan selkeillä prosesseilla. Tämä johtaa parempaan suorituskykyyn ja siihen, että ihmiset nauttivat siitä, mitä tekevät 

Videon kesto: 41 sekuntia.

YRITYKSET

Autamme organisaatioita rakentamaan taitavia tiimipelaajia. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

Videon kesto: 44 sekuntia.

OPPILAITOKSET

Autamme oppilaitoksia luomaan aidosti vaikuttavaa ja työelämäläheistä koulutusta osaksi tarjontaansa. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

Kulmakiviä työssämme ovat dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi.

Valmennuksissamme näkyy erityisesti yhteisöllinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen ja organisaation oppimisen teoriat. 

YRITYKSET

VALMENNUSMATKA

Valmennusmatka perustuu vuorovaikutteisiin workshopeihin, opitun käytäntöön viemiseen työssä sekä reflektoimiseen. Valmennuksen vaikuttavuuden varmistamme mittaamalla tuloksia mittauspisteissä.

VUOROVAIKUTUS- JA PALAUTETAIDOT

Työyhteisössä ei voi toimia vuorovaikuttamatta muiden kanssa. Taitava vuorovaikutus näkyy päivittäisen keskustelun lisäksi esimerkiksi onnistuneen palautekulttuurin luomisessa sekä konfliktitilanteiden käsittelyssä. Varmista, että työyhteisössäsi jokaisella on taidot näihin

TIIMIN JOHTAMINEN

Tiimin johtamisessa onnistuminen alkaa luottamuksen rakentamisesta ja tiimiläisten aidosta tuntemisesta. Tämän jälkeen palettiin lisätään käytännön työkaluja aina tavoitteista roolitukseen, itseohjautuvuuden tukemiseen ja johtamisen työkaluihin. Valmennus sopii tiiminvetäjille tai muussa esihenkilöroolissa toimiville sekä sellaiseen aikoville.

RYHMÄSTÄ TIIMIKSI

Miten ryhmästä saadaan rakennettua taitava tiimi? Valmennuksessa annetaan työkaluja siihen, miten rakennetaan taitava tiimi, joka hyödyntää yhteistä ajattelua ja oppii jatkuvasti. Valmennus auttaa onnistumaan luottamuksen rakentamisessa, tavoiteasetannassa, roolituksessa ja voittavan tiimikulttuurin luomisessa. Valmennus sopii aloittaville tiimeille tai tiimeille, joissa on tapahtunut muutostilanteita ja joissa kaivataan uudelleenorganisoitumista, toimintatapojen ja/tai roolien uudistamista.

VOIMAA YHTEISÖLLISYYDESTÄ

Nopeasti muuttunut toimintaympäristö on ollut tiimeille kova isku. Miten varmistetaan, että yhteisöllisyyden tunne säilyy ja tiimi koetaan edelleen merkitykselliseksi? Miten johtaminen muuttuu? Työkaluja onnistuneeseen tiimityöhön silloinkin, kun tiimiläiset eivät pääse työskentelemään fyysisesti yhdessä.

TIIMIOPPIMISTA JA JATKUVAA OPPIMISTA TUKEVAT RAKENTEET

Onko yrityksessänne selkeät toimintatavat, jotka mahdollistavat tiimioppimisen hyödyt ja jatkuvan kehittymisen? Se, että on tietoa ei riitä siihen, että se siirtyy vaivattomasti toimintaan ja sitä kautta näkyviksi tuloksiksi. Valmennuksen tavoitteena on kartoittaa tämänhetkiset tukirakenteet ja kehittää uusia. 

RÄÄTÄLÖITY VALMENNUSMATKA

Eikö näistä aiheista löytynyt sopivaa? Suunnitellaan yhdessä valmennuskokonaisuus tarpeisiinne! 

Valmennusmatkan sisältö

 • Aloitustapaaminen 
 • Valmennuskerrat
 • Käytännön kokeilut
 • Reflektointikerrat
 • Mittaaminen ja arviointi

Valmennusmatka muokataan aina tilaajan toiveiden mukaan, jolloin lopullinen hinta määräytyy valmennuksen sisällön, keston ja henkilömäärän mukaan.

VALMENNUSPÄIVÄ

Valmennuspäivät muokataan aina tilaajan toiveiden mukaan, jolloin lopullinen hinta määräytyy valmennuksen sisällön, keston ja henkilömäärän mukaan.

Vaikuttamalla organisaation tunneilmastoon ja lisäämällä henkilöstön tunnetaitoja kehität organisaation hyvinvointia ja tuloksentekokykyä.

 • Kesto 2–4h
 • Suositeltu osallistujamäärä: 4–10
 • Valmennuksen tulosten purku asiakkaan kanssa
 • Reflektointi

Auttamalla yksilöitä tunnistamaan ja hyödyntämään luontaisia vahvuuksiaan työssään, kehität organisaation hyvinvointia ja tuloksentekokykyä.

 • Valmennuksen kesto 2–4h
 • Suositeltu osallistujamäärä: 4–10
 • Valmennuksen tulosten purku asiakkaan kanssa
 • Reflektointi

Lisää organisaation joustavuutta kehittämällä etätyön toimintatapoja yksilölliset kokemukset ja tarpeet huomioiden. Etäjohtamisen kehittämiseen johtotehtävissä työskenteleville.

 • Kesto 2–3h
 • Suositeltu osallistujamäärä: 1–4
 • Yksilöllisen toimintasuunnitelman rakentaminen
 • Reflektointi

OPPILAITOKSET

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Autamme oppilaitoksia luomaan aidosti työelämäläheistä koulutusta osaksi tarjontaansa. Valmennamme opettajia ja opiskelijoita sekä suunnittelemme opintokokonaisuuksia. 

VALMENNUSMATKA HENKILÖSTÖLLE

Valmennusmatka perustuu vuorovaikutteisiin workshopeihin, opitun käytäntöön viemiseen työssä sekä reflektoimiseen. Valmennuksen vaikuttavuuden varmistamme mittaamalla tuloksia mittauspisteissä.

OPETTAJASTA VALMENTAJAKSI

Valmennuskokonaisuus opettajille tiimioppimiseen ja tiimivalmentajuuteen perehdyttämiseen, sisältäen valmennuskertoja, käytännön kokeiluja ja niiden reflektointia.

TIIMIN JOHTAMINEN

Tiimin johtamisessa onnistuminen alkaa luottamuksen rakentamisesta ja tiimiläisten aidosta tuntemisesta. Tämän jälkeen palettiin lisätään käytännön työkaluja aina tavoitteista roolitukseen, itseohjautuvuuden tukemiseen ja johtamisen työkaluihin. Valmennus sopii tiiminvetäjille tai muussa esihenkilöroolissa toimiville sekä sellaiseen aikoville.

VUOROVAIKUTUS- JA PALAUTETAIDOT

Työyhteisössä ei voi toimia vuorovaikuttamatta muiden kanssa. Taitava vuorovaikutus näkyy päivittäisen keskustelun lisäksi esimerkiksi onnistuneen palautekulttuurin luomisessa sekä konfliktitilanteiden käsittelyssä. Varmista, että työyhteisössäsi jokaisella on taidot näihin

RYHMÄSTÄ TIIMIKSI

Miten ryhmästä saadaan rakennettua taitava tiimi? Valmennuksessa annetaan työkaluja siihen, miten rakennetaan taitava tiimi, joka hyödyntää yhteistä ajattelua ja oppii jatkuvasti. Valmennus auttaa onnistumaan luottamuksen rakentamisessa, tavoiteasetannassa, roolituksessa ja voittavan tiimikulttuurin luomisessa. Valmennus sopii aloittaville tiimeille tai tiimeille, joissa on tapahtunut muutostilanteita ja joissa kaivataan uudelleenorganisoitumista, toimintatapojen ja/tai roolien uudistamista.

VOIMAA YHTEISÖLLISYYDESTÄ

Nopeasti muuttunut toimintaympäristö on ollut tiimeille kova isku. Miten varmistetaan, että yhteisöllisyyden tunne säilyy ja tiimi koetaan edelleen merkitykselliseksi? Miten johtaminen muuttuu? Työkaluja onnistuneeseen tiimityöhön silloinkin, kun tiimiläiset eivät pääse työskentelemään fyysisesti yhdessä.

TIIMIOPPIMISTA JA JATKUVAA OPPIMISTA TUKEVAT RAKENTEET

Onko yrityksessänne selkeät toimintatavat, jotka mahdollistavat tiimioppimisen hyödyt ja jatkuvan kehittymisen? Se, että on tietoa ei riitä siihen, että se siirtyy vaivattomasti toimintaan ja sitä kautta näkyviksi tuloksiksi. Valmennuksen tavoitteena on kartoittaa tämänhetkiset tukirakenteet ja kehittää uusia. 

OPISKELIJOILLE

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT

Vuorovaikutteisiin workshopeihin perustuva, tiimioppimisen metodeja hyödyntävä etätoteutus. Kurssin tarkoitus on opetella tunnistamaan tulevaisuuden työelämätaitoja sekä kehittää niitä yksilöllisesti ja tiimissä työskennellen.

SINÄ OLET TULEVAISUUS

 Kaksiosainen workshop-kokonaisuus omien taitojen kartoittamiseen ja oman tulevaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan omia vahvuuksiaan, luoda uskoa tuleaisuuteen ja suunnitella askeleita valmistumisen jälkeiselle ajalle.

SUUNNITTELU JA VALMENTAMINEN

OPINTOKOKONAISUUKSIEN SUUNNITTELU

Suunnittelemme opintokokonaisuuksia oppilaitosten tarpeisiin. Osaamisemme ytimessä on tiimityö ja tiimioppiminen. Tuotteita ovat esimerkiksi konseptit aidosti työelämäläheisistä projektiopinnoista ja opiskelijatiimien osallistamisesta hanketyöhön.

OPISKELIJATIIMIEN VALMENTAMINEN

Toimimme opiskelijatiimien tiimivalmentajina projektiopinnoissa ja  innovaatioprosesseissa.

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.

Close Menu