Palvelut

Taitavat tiimit ovat oppivan organisaation perusta. Lisääntyneiden tiimityötaitojen avulla pystymme mahdollistamaan avoimen ja yhtenäisen toimintakulttuurin, jota tuetaan selkeillä prosesseilla. Tämä johtaa parempaan suorituskykyyn ja siihen, että ihmiset nauttivat siitä, mitä tekevät 

YRITYKSET

Autamme organisaatioita rakentamaan vahvoja ja taitavia tiimejä. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

OPPILAITOKSET

Autamme oppilaitoksia luomaan aidosti vaikuttavaa ja työelämäläheistä koulutusta osaksi tarjontaansa. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

Kulmakiviä työssämme ovat dialogi, käytäntöön vieminen ja reflektointi.

Valmennuksissamme näkyy erityisesti yhteisöllinen oppiminen, kokemuksellinen oppiminen ja organisaation oppimisen teoriat. 

YRITYKSET

VALMENNUSMATKA

Valmennusmatka alkaa aloitustapaamisella, jossa sovitaan valmennuksen tavoitteista, aikataulusta ja mittauspisteistä asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen prosessissa toistuvat valmennuskerta, käytännön kokeilut ja reflektointi niin monta kertaa, kun olemme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta sopineet. Valmennuksen vaikuttavuuden varmistamme mittaamalla tuloksia kolmessa eri mittauspisteessä. 

Valmennusmatkan tavoitteet: 

 • Taitavat tiimit  
 • Parempi suorituskyky  
 • Yhteinen ja avoin toimintakulttuuri 
 • Selkiytyneet prosessit 

Valmennusmatka muokataan aina tilaajan toiveiden mukaan, jolloin lopullinen hinta määräytyy valmennuksen sisällön, keston ja henkilömäärän mukaan.

VALMENNUSPÄIVÄ

Valmennuspäivät muokataan aina tilaajan toiveiden mukaan, jolloin lopullinen hinta määräytyy valmennuksen sisällön, keston ja henkilömäärän mukaan.

Vaikuttamalla organisaation tunneilmastoon ja lisäämällä henkilöstön tunnetaitoja kehität organisaation hyvinvointia ja tuloksentekokykyä.

 • Kesto 2–4h
 • Suositeltu osallistujamäärä: 4–10
 • Valmennuksen tulosten purku asiakkaan kanssa
 • Reflektointi

Auttamalla yksilöitä tunnistamaan ja hyödyntämään luontaisia vahvuuksiaan työssään, kehität organisaation hyvinvointia ja tuloksentekokykyä.

 • Valmennuksen kesto 2–4h
 • Suositeltu osallistujamäärä: 4–10
 • Valmennuksen tulosten purku asiakkaan kanssa
 • Reflektointi

Lisää organisaation joustavuutta kehittämällä etätyön toimintatapoja yksilölliset kokemukset ja tarpeet huomioiden. Etäjohtamisen kehittämiseen johtotehtävissä työskenteleville.

 • Kesto 2–3h
 • Suositeltu osallistujamäärä: 1–4
 • Yksilöllisen toimintasuunnitelman rakentaminen
 • Reflektointi

OPPILAITOKSET

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Autamme oppilaitoksia luomaan aidosti vaikuttavaa ja työelämäläheistä koulutusta osaksi tarjontaansa. Toteutuksissamme opiskelija on aina keskiössä ja saa kokea aitoa asiantuntijuutta. Tätä tuemme valmentajuuden ja tiimioppimisen metodien avulla.

Jokaisen opiskelijan oikeus on olla valmistuessaan aidosti valmis työelämään. Kehitämme opintosisältöjä vastaamaan työelämän vaatimia tarpeita hyödyntäen tiimioppimisen metodeja. Toteutuksissamme opiskelija on pääosassa, oppimassa aidossa ympäristössä. Palvelumme räätälöidään vastaamaan oppilaitoksesi tarpeita.

Opintosisällöissämme opiskelijat saavat harjoitella tulevaisuuden työelämätaitoja, kuten…

 • Yrittäjämäistä asennetta
 • Emotionaalista älykkyyttä
 • Tiimityötaitoja

Suomi tarvitsee tällaisia tekijöitä – varmista, että he valmistuvat sinun oppilaitoksestasi.

Toimimme suunnitelluissa toteutuksissa valmentajina ja henkilökunnan perehdyttäjinä. Olemme tiimiytymisprosessin asiantuntijoita ja fasilitoimme itsenäisesti toimivia tiimejä onnistumaan työelämäläheisissä opintokokonaisuuksissa.

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Osaamisen kehittäminen on paras turva maailman muutoksissa.

Close Menu