You are currently viewing Mistä syntyi Mind Me?

Mistä syntyi Mind Me?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Mind Me

Elokuu 2017, 20 henkeä, dialogirinki. Yksi ainoa ohje: perustakaa firma. Mitä ihmettä alan tehdä näiden ihmisten kanssa, joita en edes tunne? Jonkun puheenvuoro ärsyttää alusta asti ja toinen ei puhu mitään. Voi helvetti, mihin mä oon lähtenyt. Oon aina sanonut tulevani toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mutta ensimmäistä kertaa taidan aidosti olla tilanteessa, jossa tämä joutuu koetukselle.

Aika kuluu, ihmisiin tutustuu, erilaisia liiketoimintajuttuja kokeillaan. Ärsyttää ja innostuttaa vuoron perään, mutta pääosin olo on silti innostunut. Alan arvostaa muiden osaamista ja olemista, ja löydän itsestäni uusia vahvuuksia. Opin muilta. Kuuntelen ja alan ymmärtää. Välillä turhauttaa. En ole samaa mieltä kaikesta, mutta teen töitä ymmärtääkseni toisen lähtökohdat ja näkökulman syyt. Olen yrittäjyyden ja tiimijohtamisen korkeakoulussa Proakatemiassa ja tämä on tapa, jolla opiskelen 2,5 vuotta. Saman tiimin kanssa, oikeaa liiketoimintaa pyörittämällä, valmentajan tuella. Osaan aidosti toimia osana tiimiä. Mitä pidemmälle opinnot kuluvat, sitä enemmän ymmärrän, että tätä pitäisi saada kokea muidenkin. Haluan antaa mahdollisuuden tämän kaltaiseen oppimiseen muillekin. Mahdollisimman monelle.

Siispä syntyi Mind Me. Se syntyi halusta luoda taitavaa tiimitoimintaa. Halusta asettaa oppija keskiöön ja kartuttaa kyvykkyyden tunnetta. Halusta saada aidosti työelämäläheistä kokemusta jo opintojen aikana. Halusta saada työelämään ihmisiä, jotka uskovat itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Halusta arvostaa erilaisuutta tasapäistämisen sijaan. Halusta korostaa inhimillisiä taitoja suoritusten rinnalla.

Suunnittelemme oppilaitoksiin projektiopintokokonaisuuksia, joissa opiskelijat pääsevät tiimeissä työstämään aitoja toimeksiantoja aidoille asiakkaille. Näitä opiskelijatiimejä valmennamme toteutuksen läpi. Tämän kaltaisissa opintokokonaisuuksissa opiskelijat oppivat tulevaisuuden työelämätaitoja, kuten ongelmanratkaisua, epävarmuudensietokykyä, tiimityötä, vuorovaikutustaitoja ja dialogia. He löytävät uusia vahvuuksia itsestään sekä muista ja oppivat hyödyntämään erilaisia taustoja ja näkökulmia osana vaikuttavaa lopputulosta. He kokevat olevansa valmiimpia työelämään. He tietävät kykenevänsä.

Saman tunteen ja samat taidot haluamme mahdollistaa myös jo työelämässä oleville. Näissäkin kokonaisuuksissa oppimisalusta on tiimi ja autammekin organisaatioita rakentamaan taitavaa tiimitoimintaa. Tämä tapahtuu yksilöllisiä taitoja vahvistaen ja uusia toimintatapoja luoden. Uskotaan vahvasti, että yksin puurtamisen aika on ohi, mutta samalla tiedostetaan, ettei taitava tiimi synny vain laittamalla ryhmä ihmisiä samaan tilaan ja toivomalla parasta. Se vaatii prosessin ymmärtämistä ja tiimityötaitojen kehittämistä sekä näiden harjoittelua.

Meidän ote on valmentava eli tiedon kaatamisen sijaan luomme tilan, jossa oppijat pääsevät laajentamaan omaa ajatteluaan ja tätä kautta yhdessä pohtimaan uusia toimintamalleja arkeensa. Meidän tehtävänä on käynnistää ajattelu alustamalla käsiteltävä aihe sekä auttaa keskustelua etenemään ja antaa työkaluja arkeen vietäväksi. Kuunnella ja esittää kysymyksiä. Tukea ja oivalluttaa. Varmistaa vaikuttavuus. Sillä millään mitä tehdään, ei ole todellista arvoa ennen kuin opittu näkyy organisaation arjessa. Sen vuoksi varmistetaan vaikuttavuus mittaamalla valmennuskokonaisuuksien tuloksia.

Miltä me toivotaan tulevaisuuden näyttävän? Meidän ihannetulevaisuudessa koulu on paikka, josta saadaan aidosti eväät työelämään ja opitaan tunnistamaan omat vahvuudet. Siellä päästään turvallisesti kokeilemaan miten toimitaan osana tiimiä ja miten erilaisuutta arvostetaan ja hyödynnetään. Työelämä on paikka, jossa kaikkea tuota opittua päästään aidosti toteuttamaan omia vahvuuksia hyödyntäen ja omaa osaamista on mahdollisuus kehittää jatkuvasti. Osataan hyödyntää kollektiivista ajattelua, eikä ongelmia tarvitse ratkaista yksin.

Miltä sinä toivot tulevaisuuden näyttävän?