You are currently viewing Mitä psykologinen turvallisuus ei ole – 5 esimerkkiä

Mitä psykologinen turvallisuus ei ole – 5 esimerkkiä

Psykologiseen turvallisuuteen panostamista suositellaan suorituskyvyn ja hyvinvoinnin parantamisen vuoksi. Psykologisen turvallisuuden kasvattamisella on kiistattomasti myönteiset vaikutukset edellä mainittuihin, mutta myös virheellisiä ajatuksia psykologiseen turvallisuuteen liittyy. Tässä viiden kohdan listaus siitä, mitä psykologinen turvallisuus ei ole:

1. Vaatimustason laskemista niin, että tehtävät ovat aina tekijälleen helppoja tai vaivattomia.

Parhaimmillaan psykologinen turvallisuus mahdollistaa uudet innovaatiot ja tämä vaatii riskinottoa sekä uutta ajattelua. Pelkkä psykologinen turvallisuus ei vielä takaa hyviä tuloksia – itse asiassa psykologinen turvallisuus ilman tavoitteellisuutta johtaa pikemminkin luovuuden ja kasvun kuihtumiseen.

2. Kaikenlaisen käytöksen hyväksymistä sen nimissä, että jokaisella on vapaus olla oma itsensä.

Olemme kaikki erilaisia ja työyhteisössä on hyvä olla tilaa erilaisuudelle. Tämä ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita, että kukin voi käyttäytyä aivan miten haluaa, vaikka käytös loukkaisi muita. Vapaus tuo aina mukanaan myös vastuun – niin tässäkin tapauksessa. Jokainen kantaa vastuun oman vuorovaikutuksensa ja käytöksensä vaikutuksesta muihin.

3. Pelkkää sopuisaa yhteiseloa ilman ristiriitatilanteita ja ongelmia.

Työyhteisössä, jossa vallitsee psykologinen turvallisuus, ei olla aina kuin lintukodossa. Päinvastoin, psykologinen turvallisuus mahdollistaa myös epäkohtien esille ottamisen ja konfliktitilanteisiin ajautumisen. Rehellinen ristiriita on aina parempi vaihtoehto kuin teennäinen sopu.

4. Ongelmakohtien poissulkemista tai hyssyttelyä positiivisen ilmapiirin ylläpitämiseksi.

Tämä on jatkumoa edelliselle eli myönteistä ilmapiiriä ei tule ylläpitää teennäisesti. Mikäli ongelma tai epäkohta tuodaan ilmi, paras tapa on käsitellä se sellaisena kuin tilanne vaatii. Ongelmista vaikeneminen ei edistä niiden käsittelemistä – eikä myöskään psykologisen turvallisuuden kehittämistä.

5. Jatkuvaa mukavuusalueella olemista.

Psykologinen turvallisuus ei ole yhtä kuin mukavuusalueella oleminen. Voisi ajatella jopa käänteisesti, että psykologinen turvallisuus mahdollistaa mukavuusalueelta poistumisen, uuden kokeilemisen, ideoiden heittelyn ja virheellisyyden tai epäonnistumisen mahdollisuuden hyväksymisen. Psykologisen turvallisuuden jouduttua koetukselle eteen tulee usein tilanne, jossa on mukana epämukavuutta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaikeita keskusteluja ja konfliktien avaamista, rohkeutta tehdä oikein sen sijaan mikä tuntuisi mukavalta.

Olemme pian julkaisemassa uuden Psykologisen turvallisuuden oppaan – tilaa Tiimivinkki-uutiskirjeemme ja saat ensimmäisenä tiedon, kun opas on julkaistu!

Tilaa Tiimivinkki-uutiskirje

Kuva: Unsplash