You are currently viewing Kehityskeskustelut – pakollinen paha vai aito mahdollisuus kehittyä?

Kehityskeskustelut – pakollinen paha vai aito mahdollisuus kehittyä?

Oletko koskaan poistunut kehityskeskustelusta hämmentyneenä? Entä innokkaana tulevaisuudesta ja sen mahdollisuuksista? Hyvin onnistunut kehityskeskustelu tähtää jälkimmäiseen, kun taas heikosti valmisteltu ja käyty kehityskeskustelu voi tuottaa ensimmäisen lopputuloksen. Hämmennys voi tapahtua kummalla tahansa puolella pöytää.

Kehityskeskustelu on nimensä mukaisesti parhaimmillaan keskustelu, perustuen avoimeen dialogiin. Kuten monet työelämän tilanteet arkipäiväisistä keskusteluista työhaastatteluihin, myös kehityskeskustelut tulisi suunnitella ja toteuttaa niin, että dialogia käydään luottamuksen ilmapiirissä. Liiallinen suunnittelu, kiire, step by step lomakkeen täyttäminen ja yhdensuuntainen tenttaus eivät kuulu modernin työpaikan kehityskeskusteluihin. Mikäli kehityskeskusteluun mennessä välittyy tunne siitä, että tämä on tärkeä hetki pohtia työntekijän tilannetta ja tulevaisuutta, keskustelulle on helpompi antautua. Jos taas tulee tunne, että tämä on pakollinen kerran vuodessa käytävä keskustelu, joka pitää hoitaa alta pois, tuskin päästään kovin syvälliseen keskusteluun.

Mitä huomioida ennen kehityskeskusteluja? Vinkit esihenkilölle.

Ennen kehityskeskusteluja on hyvä huomioida ainakin seuraavia:

 • Informoi ajoissa tulevasta kehityskeskustelusta ja viesti siitä, mistä olet kiinnostunut kuulemaan kehityskeskustelussa. Tämä helpottaa valmistautumista myös työntekijän osalta.
 • Valitkaa yhdessä paikka kehityskeskustelulle. Pohtikaa, voisiko joku muu kuin toimistonne toimia paremmin. Jollekin esimerkiksi kävelylenkin muodossa järjestettävä kehityskeskustelu voi toimia paremmin kuin vastapäätä työhuoneessa istuen toteutettu.
 • Varaa riittävästi aikaa. Jos keskustelu viriäisikin pidemmin, on ikävää jos minuuttiaikataulun vuoksi keskustelu täytyy keskeyttää kuin seinään. Parasta on, jos kalenterisi joustaisi tarvittaessa.
 • Kokeile tarkkojen kysymysten rinnalla tai sijaan keskustella teemojen kautta – näin vältät turhan tiukan agendan ja luot mahdollisuuden aidolle vuorovaikutukselle.

Mitä huomioida kehityskeskustelussa? Vinkit esihenkilölle.

 • Osoita kiinnostuksesi heti alussa. Muistuta, että tämä hetki on työntekijälle ja haluat keskittyä täysin hänen tilanteeseensa.
 • Kuuntele mielenkiinnolla ja toiseen keskittyen.
 • Anna mahdollisuus kysymyksiin molemmin puolin. Käytä avoimia kysymyksiä.
 • Sen sijaan, että kysyt onko toisella sinulle jotakin palautetta, koita muotoilla kysymys toisin. Esimerkiksi ”Mitä voisin esihenkilönä tehdä toisin/paremmin auttaakseni sinua onnistumaan työssäsi?” tai ”Millaisissa tilanteissa olisit toivonut toisenlaista johtajuutta?” antavat luultavasti hyvin erilaiset vastaukset.
 • Sopikaa miten seuraatte kehityskeskustelussa keskusteltuja ja sovittuja asioita arjessa – ettei seuranta tapahdu vasta seuraavassa kehityskeskustelussa.

Mitä huomioida kehityskeskustelun jälkeen? Vinkit esihenkilölle.

 • Varmistakaa, että prosessi jatkuu. Sopikaa pieniä hetkiä kuulumisten vaihtoon ja kehityskeskustelussa puhuttuihin asioihin palaamiseksi.
 • Auta viemään kehityskeskusteluissa esiin nousseet teemat myös tiimi- ja organisaatiotasolle. Kehityskeskusteluiden tulosten viestiminen on tärkeää, sillä se lisää osallisuuden tunnetta ja sitoutumista muutokseen. Jotkut teemat saattavat myös vaatia pohdintaa ja uusien toimintatapojen määrittelyä tiimi- tai organisaatiotasolla.
 • Mikä muuttuu kehityskeskusteluiden jälkeen? Vie kehityskeskusteluissa saamaasi palautetta käytäntöön ja pura saadut palautteet koko tiimin kesken. Tämä auttaa luomaan yhteistä ymmärrystä johtajuuden tarpeista ja osoittaa kehityshaluasi johtajana.

Kehittäviä keskusteluja kaikille!

Kuva: Unsplash