You are currently viewing Mistä tunnistaa taitavan tiimin? 10 esimerkkiä.

Mistä tunnistaa taitavan tiimin? 10 esimerkkiä.

Käytämme termiä taitava tiimi sen vuoksi, että ajattelemme yhteistyössä onnistumisen taustalla olevan nimenomaan taitoja – asioita, joita voi kehittää tekemällä ja harjoittelemalla. Tiiminä onnistuminen vaatiikin yhteistä keskustelua ja kehittämistä sekä omien ajatus- ja toimintamallien tarkastelua ja tarvittaessa muuttamista.

Taitavan tiimin tunnusmerkkejä:  

  1. Yleinen ilmapiiri on rento, eikä ihmisten välillä tunnu olevan selviä jännitteitä.  
  1. Palautetta annetaan ja vastaanotetaan säännöllisesti – myös rakentavaa.  
  1. Ihmiset osallistuvat keskusteluun ja ilmaisevat näkemyksensä. Silloinkin kun ne poikkeavat valtavirrasta. 
  1. Tiimissä keskustellaan myös muista asioista kuin suoraan työhön ja tekemiseen liittyvistä.  
  1. Työmäärä osataan jakaa tasaisesti, eikä kenenkään työkuorma ole merkittävästi raskaampi kuin muiden. 
  1. Tavoitteet ovat kirkkaita ja jokainen tietää mitä heiltä odotetaan yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.  
  1. Tiimissä tulee ristiriitatilanteita, sillä näkemykset valitusta suunnasta tai toimintatavasta eivät aina kohtaa heti.  
  1. Toisten auttaminen on luontaista, eikä toisen hädältä ummisteta silmiä. Myös avun pyytäminen tuntuu helpolta. 
  1. Yhdessä onnistuminen on tärkeämpää kuin oma henkilökohtainen etu tai kunnia. Ristiriitatilanteessa omasta ajatuksesta voidaan joustaa, kun se on kannattavaa yhteisen edun ja etenemisen kannalta. 
  1. Tiimi pitää itseään yhteisvastuullisena työnsä tuloksista. Niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin ovat yhteisiä, eikä esimerkiksi ole tarvetta etsiä syyllisiä tai keskittyä siihen, kuka on tehnyt virheen. 

Mikäli nämä kyseiset kohdat käännettäisiin päinvastaisiksi, saisi hyvän käsityksen siitä, miltä voisi näyttää tiimi, joka ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kuten sanottua, kaikissa tiimityötä edistävissä taidoissa voi kehittyä niin yksilö- kuin tiimitasollakin, joten syytä huoleen ei ole, vaikka kaikki kohdat eivät täyttyisi ihanteen mukaan. Hyvä idea voi olla tarkastella oman tiimin toimintaa esimerkiksi näiden teemojen kautta, ja katsoa mitä havaintoja tekee vuorovaikutuksen ja eri tilanteissa käyttäytymisen suhteen. Kehittyminen alkaa nykytilan todenmukaisesta arvioinnista, joten rehellisyys on valttia tässäkin! 

Jos haluaisit kehittää tiimiäsi mutta keskustelun avaaminen tuntuu vaikealta, voi teemaa alkaa kehittää esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Jopa yksittäiset työhyvinvointi- tai tiimipäivien valmennukset voivat auttaa tiimiä eteenpäin ja oivaltamaan tarpeita toiminnan kehittämisessä. Me Mind Messa tarjoamme näitäkin – olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli tällainen voisi olla hyvä kokeilu teidän tiimillenne!