You are currently viewing Asiakastarina: Mind Me x XAMK

Asiakastarina: Mind Me x XAMK

XAMKin eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-yksikkö oli muutostilanteessa, ja tämä vaati psykologisen turvallisuuden ja tiimin yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista. Muutostilanteet ovat yleisiä tiimivalmennuksen hetkiä, sillä muutos tuo usein mukanaan erityisen tarpeen yhteiselle keskustelulle, toimintatapojen sopimiselle ja turvallisuuden tunteen vahvistamiselle. Mind Men Mona sai olla mukana auttamassa xamkilaisia muutosmatkalla. Alla TKI-yksikön johtaja Tomi Heimosen kommentteja yhteistyöstä:

Mihin tarpeeseen tilasitte palvelua? 
Meillä oli yksikkö, joka ajettiin alas ja yksikkö, joka perustettiin. Muutostilanteessa oli paljon asioita auki ja tilanne vaati yhdessä eteenpäin viemistä. Yhteisön rakentaminen oli äärimmäisen tärkeää uuden yksikön perustamisessa. Maantieteellisesti eri sijainneissa ja eri tehtävissä toimivat ihmiset tarvitsivat tiimiytymistä ja yhteisön rakentamista. Muutostilanne oli monelta kantilta valtava. Muutostilanteissa on myös paljon jännitteitä ja pelkotiloja. 

Miten valmennus itsessään meni/millainen kokemus oli olla asiakkaanamme? 
Todella positiivinen kokemus. Kun lähdimme tekemään yhteistyötä, niin menimme suoraan ytimeen ja ihmiset tulivat mukaan suoraan puheeseen. Turvallisen ilmapiirin luominen on onnistunut, sillä ihmiset alkoivat nopeasti avautua. Tartuttiin toimeen ja konkretiaa tuli ulos, joka tuo todella uskottavuutta. Vaikka se on meistä itsestä kiinni, niin valmennus toi nämä mahdollisuudet esiin. 

Millaisia tuloksia valmennuksesta saatiin/on saatavissa (lopputulos/arvo)? 
Havaitsimme, että asiat voi tehdä eri tavalla, löydämme asioita, jotka eivät toimi ja saamme näihin muutosta. Työkaverien syvällinen tunteminen auttaa johtamaan: esihenkilönä ihmisten vahvuuksien ymmärtäminen on olennainen osa työssä onnistumista. Toisen persoonista ymmärtäminen auttaa erilaisten vuorovaikutustapojen ja työkäyttäytymisen ymmärtämistä. Avoimuuden kulttuurin rakentaminen on lisääntynyt sekä ymmärrys tiimiläisistä. Ryhmäkeskustelut ovat lisänneet yhteenkuuluvuutta ja toisten tuntemista. Uusia ideoita on keksitty ja lähdetty aidosti viemään eteenpäin. Kokeilukulttuuri eli uusien asioiden testaamisen into heräsi. Aika valmennuksissa on mennyt aina siivillä eli ollaan tiiviisti tärkeiden asioiden ytimessä. Tuntuu siltä, että valmennuksien aikana on flow-tilassa. 

Mind Me kiittää tähänastisesta yhteistyöstä, toivottavasti se jatkuu myös tulevaisuudessa!