You are currently viewing 5 vinkkiä parempaan vuorovaikutukseen

5 vinkkiä parempaan vuorovaikutukseen

Vuorovaikutus on moniulotteinen asia, eikä missään nimessä helppoa. Vuorovaikutuksen helppous tai vaikeus vaihtelee muun muassa tilanteen, vireystason ja kuormituksen mukaan – äärimmilleen stressaantuneena ja väsyneenä on huomattavasti vaikeampaa löytää energiaa keskittyä hyvään vuorovaikutukseen, kun taas hyvällä vireystasolla homma saattaa sujua kuin itsestään. Yleisellä tasolla on muutamia asioita, joihin keskittymällä voi parantaa omia vuorovaikutustaitojaan. Tässä listaamme muutaman vinkin parempaan vuorovaikutukseen:

  1. Opettele parantamaan kuuntelutaitojasi. Sen sijaan, että ajatus harhailee toisen puhuessa tai keskityt jo miettimään mitä itse aiot sanoa seuraavaksi, keskity aidosti kuuntelemaan. Tämä on esimerkiksi dialogitaitojen suuri kompastuskivi, sillä yleisesti kommunikointi saattaa suosia nopeita reaktiota ja omien näkemysten esiin tuomista, kun taas aidompaan ymmärryksen lisäämiseen pääsemme kuuntelemalla ymmärtääksemme toisen näkökulmia. Tässä vaiheessa omalla näkökulmallamme ei vielä tulisi olla niin suurta painoarvoa, että se ylittää mielessämme toisen sanoman.
  2. Rauhoita tahtia. Tämä neuvo toimisi varmasti moneen muuhunkin, mutta myös vuorovaikutukseen. Jos tahti on hieman rauhallisempi, omia ja toisen sanoja on helpompi tulkita ja harkita. Varsinkin tiimitasolla tämä on merkittävä muutos, sillä se mahdollistaa eri henkilöiden osallistumisen keskusteluun sen sijaan, että vain nopeasti reagoivat pyörittävät keskustelua.
  3. Opettele tunnistamaan omia sokeita pisteitäsi. Meillä kaikilla on omassa käyttäytymisessämme sokeita pisteitä, jotka saavat meidät tulkitsemaan tilanteita kokonaiskuvaa hahmottamatta. Mitä tietoisemmaksi tulemme näistä, sitä enemmän voimme niihin vaikuttaa ja vähintäänkin tunnistaa niiden olemassa olon. Kuuntelutaitojen kehittäminen auttaa tässäkin, sillä niiden avulla keskitymme kokonaiskuvan ja erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen ennen kuin alamme muodostaa mielipidettä kyseisestä asiasta tai tilanteesta.
  4. Pyydä ja anna palautetta. Tämän tulisi olla työyhteisön tai tiimin yhteinen tavoitetila. Palautetaidoissa, kuten muissakaan vuorovaikutustaidoissa ei voi kehittyä yksin, sillä ne nimensä mukaisesti tapahtuvat vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Mitä enemmän saamme palautetta siitä, miten muut meidät ja meidän toimintamme kokevat, sitä helpompi meidän on reflektoida ja kehittää omaa toimintaamme. Vastavuoroisesti palautteen avulla pystymme mahdollistamaan tämän myös muille.
  5. Ole lempeä itsellesi ja muille. Kuten alussa todettu, vuorovaikutustilanteissa onnistumiseen vaikuttaa moni asia ja vaikka taidot olisivat kuinka hyvällä tasolla, aina emme voi onnistua. Tämän suhteen on hyvä harjoittaa lempeyttä niin itseä kuin muitakin kohtaan – virheiltä ja väärinymmärryksiltä tuskin voidaan täysin välttyä koskaan, eikä siihen kannata edes tähdätä. Tärkeämpää on oppia löytämään keinot näistä eteenpäin menemiseen. Kun tilanne ei mene toivotulla tavalla, tärkeintä olisi kyky käydä asia keskustellen läpi osapuolten välillä. Usein ymmärrystä kyllä löytyy, kun kerromme rehellisesti omat ajatuksemme. Sen sijaan ilman tätä tilanne voi jäädä kaivelemaan pitkäksikin aikaa ja vaikuttaa myös tulevaisuudessa epäsuotuisasti. Aitous ja haavoittuvaisuus ovat tässä avaimia tilanteen purkamiseen.