You are currently viewing Asiakastarina: Mind Me x Brondi

Asiakastarina: Mind Me x Brondi

Tamperelainen brändi- ja painotoimisto Brondi vietti tiimipäivää ja saimme olla osana heidän päiväänsä valmennusosuuden merkeissä. Melko yleinen tapa lähteä testaamaan yhteistyötä on valmennusosuus osana tiimi-, kehitys- tai virkistyspäivää. Nämä ovat hyviä hetkiä käydä yhteistä keskustelua tiimityön kehittämisen ympärillä, rentoa yhdessä olemista unohtamatta! Kun suunnittelu ja juoksutus on ulkopuolisen valmentajan vastuulla, voivat kaikki tiimiläiset osallistua päivään ilman vetovastuuta ja tuoden keskusteluun omat näkemyksensä, ilman vastuuta aikataulun ja etenemisen seuraamisesta. Tämä oli tarkoitus myös Brondin kanssa, ja valmennuksessa oli tarkoituksena keskittyä tiimin sisäisen organisoitumisen asioihin ja tavoitteiden kirkastamiseen – oltiin siis aivan tiimityön ytimessä. Brondin yrittäjä ja toimitusjohtaja Sauli Raninen kuvailee yhteistyötä seuraavasti:

Mihin tarpeeseen tilasitte palvelua? 

Valmennus hankittiin osaksi tiimipäivää, ja tarkoituksena oli kirkastaa yhteisen tekemisen kulmakiviä ja tavoitteita. Lisäksi tavoitteena oli tarkentaa tiimin sisäisiä rooleja ja vastuualueita. Tällaisilla päivillä on aina myös tiimihenkeä vahvistava vaikutus. 

Miten valmennus itsessään meni? 

Valmennuspäivä sujui mukavissa tunnelmissa ja aiheet herättivät paljon keskustelua tiimiläisissä. Tunnelma oli rento, mutta samalla päästiin kuitenkin asioiden ytimeen. Kaikkien oli helppoa osallistua keskusteluun.  

Millaisia tuloksia valmennuksesta saatiin/on saatavissa? 

Saimme käytyä paljon tärkeää keskustelua, jolle ei arjessa ole tässä määrin aikaa. Lisäksi teimme konkreettisia määrittelyjä esimerkiksi tiimin sisäisten roolien ja vastuiden osalta. Sovimme myös uudesta viikkopalaverikäytännöstä ja sen agendasta. Tämän otimmekin käyttöön heti valmennuksen jälkeen. Saimme valmennuspäivän keskustelun myötä hyvän startin kehittämiselle, ja päivää oli mukava jatkaa rennon aktiviteetin merkeissä kiireettömästi oman tiimin kesken.  

Kiitos Saulille ja koko tiimille yhteistyöstä! Valmennuksen aikana kävi hyvin selväksi, että Brondi todellakin on sanojensa mukaisesti enemmän kuin painotalo – nämä ammattilaiset ovat todellisia moniosaajia! Mitä ikinä brändisi kaipaakaan tullakseen näkyväksi, suosittelemme ottamaan yhteyttä Brondilaisiin.